ФОП на загальній системі оподаткування (все, що треба знати)

23.08.2012
 

Які основні податки та внески сплачує підприємець на загальній системі оподаткування?

Головні платежі, які ФОП на загальній системі оподаткування сплачує до бюджету це податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та, у більшості випадків податок на додану вартість. Про те, як вони розраховуються, сплачуються та по ним подається звітність, дивіться нижче.
Які основні звіти подає підприємець на загальній системі "за себе", до яких державних органів та коли?

1. ФОП подає податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (податкова декларація про майновий стан та доходи) раз на рік протягом 40 календарних днів, наступних за звітним роком (пункти 177.5 та 49.18.5 Податкового кодексу).
2. Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОП ФОПи на загальній системі оподаткування "самі за себе" подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2.
3. У разі реєстрації платником ПДВ, ФОП має подавати податкову декларацію з податку на додану вартість щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за звітним місяцем (пункт 203.1 ПКУ).

Чи повинен підприємець на загальній системі використовувати касові апарати?

Відповідно до пункту 177.10 ПКУ, ФОП на загальній системі, у разі здійснення розрахунків у готівковій формі, повинен використовувати РРО. Відповідно, якщо розрахунки здійснюються тільки через поточний рахунок, то використовувати РРО не треба.
Особливості розрахунку, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб

Для підприємця базою оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами). До бази оподаткування застосовується ставки ПДФО у розмірі 15% або 17%. 17% застосовується до частини середньомісячного чистого доходу підприємця, який перевищує розмір 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня податкового року.
Як формуються доходи та валові витрати підприємця на загальній системі?

Дохід - це виручка у грошовій та негрошовій формі, яку отримано на поточний рахунок або в касу.
Валові витрати - документально підтверджені витрати, які пов'язані з отриманим доходом та включаються о витрат операційної діяльності відповідно до Розділу ІІІ Податкового кодексу "Податок на прибуток підприємств". А саме це витрати, визначені пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138 Податкового кодексу.
Які документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Згідно Наказу №1025 від 24.12.2010 "Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи." Також такими документами можуть бути видаткова накладна, акт приймання передачі, банківська виписка та інші документи, які відповідають вимогам первинних документів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV.
Не можуть бути документами, які підтверджують витрати договір або рахунок-фактура.
Як розраховується чистий дохід підприємця на загальній системі оподаткування?

Чистий дохід підприємця визначається на підставі даних з книги обліку доходів та витрат, яка затверджена Наказом ДПА №1025 від 24.12.2010.
Як підприємець сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету?

Підприємець протягом року сплачує авансові платежі з ПДФО по 25% в термін до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума платежів повинна бути не менше суми податку на доходи фізичних осіб за попередній рік.
Якщо підприємець тільки зареєструвався або перейшов на загальну систему з єдиного податку, то сплачувати авансові платежі він не повинен.
Остаточна річна сума ПДФО визначається за результатами подання річної декларації про майновий стан та доходи.
Особливості розрахунку, сплати та подання звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Яка ставка єдиного соціального внеску застосовується для ФОПа на загальній системі?

Згідно п.11 ст.8 Закону "про ЄСВ" ставка єдиного соціального внески складає 34,7% бази нарахування. База нарахування визначається відповідно до п.2 ч.1 ст.7 Закону "про ЄСВ".
Як розраховується сума ЄСВ для ФОП на загальній системі?

ЄСВ для підприємця на загальній системі оподаткування розраховується за наступним алгоритмом:
1. Якщо чистий дохід за місяць складає 0 або підприємець має збитки, то ЄСВ 0.
2. Якщо чистий дохід за місяць складає від 0 до мінімальної заробітної плати, то ЄСВ дорівнює мінімальному страховому платежу, тобто розмір мінімальної заробітної плати за цей місяць помножуємо на 34,7%.
3. Якщо чистий дохід за місяць дорівнює від розміру мінімальної заробітної плати до розміру максимальної величини бази нарахування, то ЄСВ розраховується як 34,7% від чистого доходу.
4. Якщо чистий дохід за місяць більше ніж максимальна величина бази нарахування, то ЄСВ складає 34,7% від розміру максимальної величину бази нарахування.
Чи включається сума ЄСВ до валових витрат підприємця?

Так, сума єдиного соціального внеску включається до валових витрат на підставі абзацу в) пункту 138.10.4 Податкового кодексу.
Як підприємець на загальній системі сплачує єдиний соціальний внесок?

Згідно пункту 4.5.2 Інструкції №21-5, ФОП на загальній системі протягом року сплачують авансові платежі з ЄСВ до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Сума авансових платежів визначається від суми, чистого доходу, зазначеного у податковій декларації з ПДФО за попередній рік. Тобто, якщо ФОП за попередній рік отримав 10 000 грн. чистого доходу та задекларував його у річній податковій декларації з ПДФО, то у наступному році він повинен буде сплатити чотири авансових платежі на суму 867,5 грн. кожний ((10 000 * 34,7%)/4).
Суми авансових платежів враховуються підприємцем при остаточному розрахунку річного єдиного соціального внеску. Якщо остаточна річна сума єдиного соціального внеску до сплати виходить більше, ніж сума авансових платежів, то ФОПу треба буде доплатити різницю.
Як підприємці подають звітність з єдиного соціального внеску?

Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОПи на загальній системі оподаткування "самі за себе" подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2.
Інші питання
Які документи слід надати юридичній особі, щоб та не утримувала ПДФО з доходу підприємця?

У пункті 177.8 Податкового кодексу написано наступне:
Підприємець на загальній системі оподаткування має продавати товари або надавати послуги тільки у межах видів діяльності, які внесені до Єдиного Державного Реєстру. Якщо виду діяльності немає у ЄДР, то з доходу, отриманого від такого виду діяльності утримується ПДФО в розмірі 15% без права на валові витрати.
Якщо підприємець надає послуги чи продає товари іншому суб'єкту господарювання, йому треба підтвердити, що вид діяльності внесений до ЄДР. Для цього існує виписка з єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (в кого ще залишилося).
Якщо підприємець на веде діяльності, чи треба подавати звіти та сплачувати податки та єдиний соціальний внесок?

Якщо підприємець перейшов на загальну систему оподаткування з єдиного податку та не веде діяльності, то сплачувати він нічого не повинен, оскільки в нього не було чистого доходу за попередній рік. Звіти з ПДФО та ЄСВ будуть з нулями.
Якщо ФОП здійснював діяльність у попередньому році та отримав чистий дохід, який вказав у річній декларації про майновий стан та доходи, а в наступному році діяльність не веде, йому доведеться сплачувати авансові платежі з ПДФО та ЄСВ, які він зможе (цілком можливо) повернути за результатами року.
Відповідальність підприємця на загальній системі за порушення законодавства
Відповідальність за несплату авансових платежів з ПДФО

Якщо підприємець у декларації з податку на доходи фізичних осіб за попередній рік визначив розмір авансових платежів з ПДФО, ці авансові платежі вважаються узгодженим грошовим зобов'язанням. Відповідальність за їх несплату або несвоєчасну сплату передбачена пунктом 126.1 Податкового кодексу:
при затримці до 30 днів - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 днів - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Також, на суму Податкового боргу нараховується пеня відповідно до статті 129 Податкового кодексу.

Відповідальність за несплату авансових платежів з єдиного соціального внеску

Згідно пункту 11 статті 25 Закону України "про ЄСВ" за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф в розмірі 10% несплачених сум.
Статтею 165-1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення передбачено наступні штрафи:
за несплату суми до 5100 грн. - штраф в розмірі від 425 до 850 грн.
за несплату суми більше 5100 грн. - штраф в розмірі від 850 до 1700 грн.
На суму боргу з ЄСВ нараховується пеня відповідно до пункту 10 статті 25 ЗУ "про ЄСВ" з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річної декларації про майновий стан та доходи

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річної декларації з податку на доходи фізичних осіб для приватного підприємця на загальній системі оподаткування передбачена статтею 120 Податкового кодексу. Неподання або несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн.
Статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи або включення до нею перекручених даних:
штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136), за повторне порушення штраф збільшується від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання річного звіту з єдиного соціального внеску

Згідно пункту 11 статті 25 Закону України "про ЄСВ" за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звіту з ЄСВ накладається штраф в розмірі 170 грн.
Згідно статті 165-1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення передбачено штраф 340 до 510 грн. За повторне порушення - від 510 до 680 грн.
Відповідальність за неведення або неналежне ведення книги обліку та витрат

Статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення також передбачена відповідальність за неведення або неналежне ведення обліку доходів та витрат:
штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136), за повторне порушення штраф збільшується від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Источник: forum.byhgalter.com.